OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Obec I. typu, s matričním a stavebním úřadem. Fryšták není pověřenou obcí ani obcí s rozšířenou působností.

Občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy se NEVYŘIZUJÍ ve Fryštáku.

Občanské průkazy a cestovní doklady lze vyřídit na kterékoliv obci v ČR s rozšířenou působností, to zn. nejbliže je to Zlín, Holešov, Otrokovice, Vizovice.

Řidičské průkazy lze vyřídit na příslušné obci s rozšířenou působností dle trvalého bydliště občana, pro občany Fryštáku je to tedy Magistrát města Zína, detašované pracoviště Prštné.

www.frystak.cz

E-mail: podatelna@frystak.cz
Telefonní seznam úřadu: ZDE
IČO: 00283916
Účet: KB Zlín 19-3724661/0100

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod.


Městský úřad Fryšták tímto informuje daňové subjekty, že orgány Městského úřadu ve Fryštáku, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.


Oznámení

Z organizačních důvodů až do odvolání bude MěÚ Fryšták, detašované pracoviště v prostorách Penzionu (evidence obyvatel, matrika, pokladna, místní poplatky, ověřování listin a podpisů, výpisy z Czech POINTu aj.), poskytovat občanům své služby v omezené míře, tedy pouze v úředních hodinách PO a ST 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 hod.
V ostatní době lze využít službu Ověřování podpisů a listin a službu Výpisy z Czech POINTu u jakékoliv pobočky České pošty a.s.
Otevírací doba nejbližší pobočky České pošty a. s. ve Fryštáku, na nám. Míru č.p. 19 je PO až PÁ 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod.

Dočasná úprava oddávacích dnů
Rada města Fryštáku schvaluje z organizačních důvodů od 18. 09. 2017 (až do odvolání) změnu dnů určených na oddávání. Od tohoto data ruší soboty jako dny určené na oddávání a zůstávají pouze pátky od 9 do 11 hodin, mimo pátku dne 29. 9. 2017 (radnice uzavřena z důvodu čerpání nařízené dovolené), 20. 10. 2017 (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), 29. 12. 2017 (radnice uzavřena z důvodu čerpání nařízené dovolené), 12. 1. 2018 (volby prezidenta ČR - 1. kolo) a 26. 1. 2018 (volby prezidenta ČR - případné 2. kolo).

Kontaktní osoba I. Plšková, e-mail: i.plskova@frystak.cz tel. 702 182 606.


Petice na podporu D49 a D55:

 

 

 


 
Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | zapnout grafiku | klasická verze  | mapa webu  | Code by PCHweb