OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

Projednávání přestupků

Jmenování zvláštního orgánu obce – Komise pro projednávání přestupků. Úplné znění zde:

Jmenování zvláštního orgánu obce [ 30 kB, DOC ], Jmenování zvláštního orgánu obce - dodatek [ 24.5 kB, DOC ]

Oprávněná úřední osoba a předsedkyně komise pro projednávání přestupků Gabriela Najmanová,

dveře č. 209, telefon 702 182 608, e-mail: majetek2@frystak.cz, g.najmanova@frystak.cz.

Přestupku proti občanskému soužití - urážky na cti se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch. Výše uvedený přestupek se projednává jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka ("navrhovatel"). Návrh lze podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. K podání návrhu na projednání je nutno znát osobu, jež se měla uvedeného jednání dopustit, datum a čas. Návrh může podat každá dotčená osoba přímo u správního orgánu, neboť součástí podání návrhu je i poučení o právech a povinnostech navrhovatele.

 

Formuláře

č. 1 - Návrh na projednání přestupku - urážka na cti [ 28 kB, DOC ]

č. 2 - Návrh na projednání přestupku - osoby blízké [ 27.5 kB, DOC ]

č. 3 - Oznámení přestupku [ 26.5 kB, DOC]

č. 4 - Poučení při správním řízení [ 15.5 kB, DOC ]

 


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb