OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

Projednávání přestupků

Město Fryšták uzavřelo dne 30. 11. 2017 veřejnoprávní smlouvu se Statutárním městem Zlín, na jejímž základě orgány statutárního města Zlín pro orgány města Fryšták vykonávají přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům města Fryšták v rozsahu vymezeném v § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to s účinností od 1. 1. 2018.

Přestupky spáchané na území města Fryšták od 1. 1. 2018 projednává Magistrát města Zlína, Odbor právní, odd. přestupkové - L. Váchy 602, 761 40 Zlín, tel.: 577 763 760, 577 763 761 (příp. ústředna 577 630 111).


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb